телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Как да си проверя сметката за вода?

Вие можете да проверите сметката си за вода по няколко начина

Първи начин: проверка на каса на ВиК. Сметката Ви е налична за проверка и плащане във всяка от двете каси на дружеството.

Втори начин: проверка на сайта. Тук вие можете да проверявате сметката си по всяко време. Необходимо е да се регистрирате на сайта, а след това да добавите своя абонатен номер /абонатни номера ако са повече от един /. Добавянето на абонатен номер изисква да имате пред себе си фактура /касов бон/ за извършено плащане през последните три месеца. Въвеждат се в полетата абонатен номер и номер на фактура от последните три месеца. Ако всичко е коректно вашият абонатен номер ще е добавен във вашия акаунт и ще можете да проверявате сметките си.

ВАЖНО: Проверката на сметка се извършва по водомер. Това е така, защото много абонатни номера се отнасят за два и повече водомера. Нашата система сама прави проверка при регистрацията и ви дава информация колко на брой водомера има към този абонатен номер. Вие получавате информация за всеки водомер поотделно, а накрая виждате и общото задължение. След проверката е възможно да платите чрез някой от начините за плащане.