телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Начало

От 01.04.2023 г. влизат в сила новите цени на ВиК Услугите

От 01.04.2023 г. на основание на Решение на КЕВР № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. влизат в сила новите цени без ДДС на ВиК услугите

Услуга

Мярка

От 01.04.2023 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

1.411

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.166

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.663

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

   

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0.777

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1.068

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1.601

4.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.612

Актуална информация

Във връзка със Заповед №153/24.04.2023г. на Кметът на Община Белово за обявяване на частично бедствено положение на територията на с.Дъбравите, община Белово, Ви уведомяваме, че са възможни кратковременни нарушения във водоснабдяването на селото и то във високите му части. В тази връзка призоваваме жителите на селото да ограничат водопотреблението за НЕБИТОВИ нужди /поливане и измиване на дворове, автомобили и др./ и да сигнализират дружеството за такива прояви или забелязани аварии. ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Проверка на сметка
Самоотчитане
Телефонен център
Подай сигнал

Начини за плащане

Изберете най-удобния начин за плащане на вашите сметки. 

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик в клоновете на Български пощи ЕАД намиращи се на територията на общините Пазарджик, Септември и Лесичово.

За повече информация следвайте линка!

Български пощи

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством платежните услуги на “Ипей” АД. Фирмата поддържа система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет (системата ePay.bg®), на банкомат (системата B-Pay®), чрез мобилен телефон с SMS (системата ePayGSM®) и система за автоматично плащане (електронни битови сметки) в банки партьори.

За повече информация следвайте линка!

epay.bg, epaygsm, b-pay

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик в паричните салони на Дружеството.

За повече информация следвайте линка!

Парични салони на ВиК

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик по банков път.

За повече информация следвайте линка!

По банков път

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством услугата UPAY на банка ОББ.

За повече информация следвайте линка!

Банка ОББ

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством платежната услуга на банка Уникредит Булбанк.

За повече информация следвайте линка!

Уникредит Булбанк

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством кештерминал.

За повече информация следвайте линка!

Кештерминал

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством транскарт.

За повече информация следвайте линка!

Транскарт

Връзка към стария сайт от тук