телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Начало

От 01.04.2023 г. влизат в сила новите цени на ВиК Услугите

От 01.04.2023 г. на основание на Решение на КЕВР № БП-Ц-2 от 31.03.2023 г. влизат в сила новите цени без ДДС на ВиК услугите

Услуга

Мярка

От 01.04.2023 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

1.411

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.166

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.663

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

   

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0.777

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1.068

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1.601

4.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.612

Въвеждане на режимно водоподаване за село Сестримо, община Белово (18.09.2023)

До жителите и гостите на село Сестримо, община Белово

Уведомяваме жителите и гостите на село Сестримо, че поради пълно източване, профилактика и ремонти на съоръженията на долен изравнител на ПАВЕЦ „Белмекен“ – язовир „Станкови бараки“ от 17.09.2023г, не се подава вода от НЕК към съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на село Сестримо. В тази връзка и едновременно с продължаващата голяма консумация на питейна вода за непитейни нужди, както и намалелия дебит на другите гравитачни водоизточници през летните и предстоящите есени месеци, уведомяваме жителите на селото, че ВиК дружеството е принудено да въведе режим на водоподаване с цел акумулиране на вода във водоемите, за осигуряване на нормално водоснабдяване в часовете с най-голяма необходимост от наличие на вода за питейно-битови нужди на домакинствата:

  • От 18.09.2023г. /понеделник/ ще се спира всяка нощ водоподаването на селото в периода от 22:00 до 06:00 сутринта;
  • При незадоволителен ефект от нощния режим е възможно в следващите дни да се въведе допълнително спиране на водоподаването за цялото село в периода от 12:00 до 17:00 през деня за осигуряване на водоподаването във вечерните часове.

Извиняваме се за причиненото неудобство и предварително благодарим за съдействието Ви за ограничаване на поливането.

От Ръководството

Проверка на сметка
Самоотчитане
Телефонен център
Подай сигнал

Начини за плащане

Изберете най-удобния начин за плащане на вашите сметки. 

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик в клоновете на Български пощи ЕАД намиращи се на територията на общините Пазарджик, Септември и Лесичово.

За повече информация следвайте линка!

Български пощи

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством платежните услуги на “Ипей” АД. Фирмата поддържа система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет (системата ePay.bg®), на банкомат (системата B-Pay®), чрез мобилен телефон с SMS (системата ePayGSM®) и система за автоматично плащане (електронни битови сметки) в банки партьори.

За повече информация следвайте линка!

epay.bg, epaygsm, b-pay

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик в паричните салони на Дружеството.

За повече информация следвайте линка!

Парични салони на ВиК

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик по банков път.

За повече информация следвайте линка!

По банков път

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством услугата UPAY на банка ОББ.

За повече информация следвайте линка!

Банка ОББ

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством платежната услуга на банка Уникредит Булбанк.

За повече информация следвайте линка!

Уникредит Булбанк

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством кештерминал.

За повече информация следвайте линка!

Кештерминал

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством транскарт.

За повече информация следвайте линка!

Транскарт

Връзка към стария сайт от тук