Аварии

19.09.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Дебращица.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

18.09.2019

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."Веслец".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Огняново.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Цар Асен.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 12:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Главиница.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

17.09.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Величково.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Ал. Константиново.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

16.09.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."Н. Геров" .
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

13.09.2019

Поради авария на главен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Септември.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 17:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Добровница.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00