Аварии

17.01.2020

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."Драва".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Ал. Константиново.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

16.01.2020

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Мало Конаре.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 12:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."Синитевска".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."П. Волов".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."В. Левски".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

15.01.2020

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."П. Волов".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."кн. Борис I".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Мало Конаре.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 12:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, бул."Г. Бенковски".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00