Аварии

15.11.2019

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Ивайло.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Големеново.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

13.11.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Синитево.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Ивайло.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 15:00

12.11.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."Чинар".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Априлци.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

11.11.2019

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, "Т. Банчев" и "Б. Войвода".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 12:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, "Ст. Караджа".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

08.11.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Ивайло.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 18:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Огняново.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00