Аварии

23.07.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Звъничево.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, "К. Величков" и "Ал. Батенберг".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

22.07.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, "В. Априлов".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Величково.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

19.07.2019

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Черногорово.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 14:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."Витоша" 70.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

18.07.2019

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, " Мария Шутич".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

17.07.2019

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Добровница.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

16.07.2019

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, ул."Бр. Петкови" и "Й. Ненов".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Крали Марко.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00