Аварии

25.02.2020

Поради нарушено електрозахранване ще бъде нарушено водоподаването в Огняново.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради нарушено електрозахранване ще бъде нарушено водоподаването в Синитево.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Цар Асен.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

24.02.2020

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Звъничево.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 14:00

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, "Болнична".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 15:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Величково.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Пазарджик, "Синитевска".
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

21.02.2020

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Величково.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 14:00

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Овчеполци.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 16:00

20.02.2020

Поради авария на СВО ще бъде нарушено водоподаването в Ал. Константиново.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 12:00