Обява след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от зоп

„ Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана”
Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП на 23.03.2017

Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед № 065 от 23.03.2017 г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 31.03.2017г. до 17:00 ч., в деловодството на В и К гр.Пазарджик, ул.2-ри Януари № 6
Отваряне на офертите: 07.04.2017г. от 14:00 ч. в управлението ва "В и К в ликвидация"гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 5, залата на 4-ти етаж.

Технически изисквания, образци , проект на договор

Информация до АОП за публикувана обява

03.04.2017г._Информация за удължаване на срока

12.04.2017г-Протокол от 07.04.2017г

20.04.2017г._Договор Приложение към договораДата на добавяне: 23.03.2017

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на "В и К в ликвидация" ЕООД гр.Пазарджик
Информация на 28,02,2017г.

Обява за ОП на стойност по чл.20, ал..3, т.2 от ЗОП
Заповед №047 от 27.02.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 10.03.2017г.
Отваряне на офертите: 17.03.2017г. в гр.Пазарджик, ул."2-ри януари" №6 - залата на 4-ти етаж

Документация:изисквания, образци, проект на договор, методика

02.03.2017г._Разяснение на въпрос

21.03.2017г_Протокол от 17.03.2017г

31032017_Договор_ОББ_2017

31032017_Договор_ЦКБ_2017

31032017_Договор_Общинска банка_2017

31032017_Договор_ПИБ_2017Дата на добавяне: 28.02.2017

Доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72-часови проби на помпени агрегати
06.01.2017г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед № 008 от 06.01.2017г

Краен срок за подаване предложение за участие: 16.01.2017г. до 17:00ч. 9 гр.Пазарджик ул. 2- ри януари № 6 - деловодството
Отваряне на офертите: 23.01.2017г - 14:00ч - гр.Паз-к, ул.2-ри януари "6 , залата на 4-ти етаж.

Технически спецификации, образци, проект на договор

01.02.2017г.Протокол_23012017г.

24.02.2017г.-ДОГОВОР_ПАДата на добавяне: 06.01.2017

Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември
04.01.2017г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед № 0001 от 04.01.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 12.01.2017г. до 17:00ч. ВиК в ликвидация гр.Пазарджик ул.2-ри януари №6 - деловодството
Отваряне на офертите: 18.01.2017г. от 14:00ч гр.Пазарджик ул. 2-ри януари №6, залата на 4-ти етаж

Документация,образци, проект на договор

23.01.2017гПротокол_18012017г

13.02.2017г_Договор_инертни материалиДата на добавяне: 04.01.2017

Закупуване и доставка на ел.материали
22.12.2016г.

чл.186 във вр. с чл.20 ал.3 от ЗОП - обява
Заповед № 221 / 22.12.2016 г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 30.12.2016г - 17:00ч.
Отваряне на офертите: 09.01.2017г - 14:00ч гр.Пазарджик ул. 2-ри януари №6

Документация, образци, проект на договор

10.01.2017-Протокол_1_09012017

25.01.2017-Протокол_2_от 19012017

02.02.2017-Договор_2017Дата на добавяне: 22.12.2016

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2017 гпо три обособени позиции: Обособена позиция 1: Пакета от рискове, свързани с автомобилното застраховане; Обособена позиция 2: „Злополука и заболяване” включително „Професионално заболяване” и „Трудова злополука”; Обособена позиция 3 : Задължителна застраховка за определени категории персонал за риска „Трудова злополука”.
15.11.2016г.

Обява - чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед №196 от 15.11.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 23.11.2016г. до 17:00ч.
Отваряне на офертите: 29.11.2016г. от 14:00ч. в залата на 4-ти етаж - гр.Пазарджик, ул."2-ри януари" №6

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ ЗА 2017г.

Списък с приложенията към офертата

01.12.2016г_Протокол от 29.11.2016г-чл.72

12.12.2016г._Протокол от 09.12.2016г.

27.12.2016г.Договор_ГО_ДЗИПредложена ГО

27.12.2016г.Договор_общо заболяване с ДЗИДата на добавяне: 15.11.2016

„Осигуряване на физическа охрана на обекти собственост на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
09.06.2016г.

обява на основание чл.187 във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП
Заповед №108 /08,06,2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 16.06.2016г. до 17:00ч.
Отваряне на офертите: 08.07.2016г. от 14:00ч

Документи охрана_2016г.

11,07,2016:Протокол от 08,07,2016г

ДОГОВОР за охранаДата на добавяне: 09.06.2016

Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „ВиК”-Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”
02.02.2016г

Обява - чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Заповед №105 от 02.06.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 16.06.2016г. до 17:00 ч.
Отваряне на офертите: 07.07.2016г. от 14:00ч. на ул.2-ри януари №6, гр.

Документация асфалт

11,07,2016г: Протокол от 07.07.2016г

ДОГОВОР за възстановяване асфалтовата настилкаДата на добавяне: 02.06.2016

Доставка на концентриран воден разтвор на белина (натриев хипохлорит)
18.05.2016г.

по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП -събиране на оферти с обява
Заповед №100 от 18.05.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 26.05.2016г. до 17:00ч.
Отваряне на офертите: 02.06.2016г. от 14:00 ч. в гр.Пазарджик, ул."

18.05.2016г. Обява за доставка на белина

27.05.2016г.:Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

06.06.2016г.:Протокол за избор на изпълнител

Договор_белина_2016

 Дата на добавяне: 18.05.2016