Обява след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от зоп

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2020 г . ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: Пакета от рискове, свързани с автомобилното застраховане; Обособена позиция 2: Застраховка „Злополука и заболяване”, включваща и професионално заболяване и трудова злополука; Обособена позиция 3 : Задължителна застраховка за определени категории персонал за риска „Трудова злополука”.
публикувана на 16.10.2019г. с ID:9093522

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3, т. 2 от ЗОП
Заповед № 197/11.10.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 30.10.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 12.11.2019г. от 14:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - залата на 4-ти етаж

16.10.2019г._Информация до АОП_застраховки;

16.10.2019г._Обява_застраховки;

16.10.2019г._Изисквания, образци за попълване, проект на Договор;

31.10.2019г._Информация за удължаване на срок за получавене на офертиДата на добавяне: 16.10.2019

„Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”
Публикуване: 03.10.2019г. - ID: 9093086

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3, т. 1 от ЗОП
Заповед №175 / 03.10.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 14.10.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 29.10.2019г. от 14:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - залата на 4-ти етаж

03.10.2019г._Обява за обществена поръчка;

03.10.2019г.-Информация за публикувана обява;

03.10.2019г.- Технически изисквания, документация с указания, образци, проект на договор

11.11.2019_Протокол_асфалтДата на добавяне: 03.10.2019

Доставка с включен транспорт чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72 - часови проби на помпени агрегати
Публикуване: 03.06.2019г. - ID: 9088788

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед №099 от 31.05.2019г

Краен срок за подаване предложение за участие: 13.06.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 04.07.2019г. от 14:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

03.06.2019г._ Обява _ПА;

03.06.2019г._Информация_АОП;

03.06.2019г._Указания, техническа спецификация, образци;

03.06.2019г._Проект на договор

14.06.2019г._Информация_АОП за удължаване на срок

10,07,2019г._Протокол_ПА_2019

16.07.2019г._Договор_ПА_2019г.; Приложения към договор_ПАДата на добавяне: 03.06.2019

Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана
18.04.2019г. - ID:9087606

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 082 от 17.04.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 30.04.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 09.05.2019г. от 14:00ч. в гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

18.04.2019г._Обява;

18.04.2019г._ Документация, техн. спецификации, изисквания, образци, проект на договор;

18.04.2019г_Информация_АОП;

14.05.2019г._ПротоколДата на добавяне: 18.04.2019

„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К Услуги” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември”
18.03.2019г. с ID:9086776

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 055 от 18.03.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 28.03.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 08.04.2019г. от 14:00ч. в гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

18.,03.2019г._Обява_инертни материали;

18.03.2019г._Указания, спецификации, образци, проект на договор;

18.03.2019г._Информация_АОП_инертни материали

29.03.2019г._Информация АОП за удължаване на срока

12.04.2019г._Протокол на комисия 

11.05.2019г._Договор_2019гДата на добавяне: 18.03.2019

„ Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „В и К Услуги” ЕООД гр.Пазарджик
13.03.2019г. с ID:9086676

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 054 от 12.03.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 25.03.2019г до 17:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.2-ри януари" №6, деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 27.03.2019г. от 14:00ч.на адрес: гр.Пазарджик, ул.2-ри януари" №6, залата на 4-ти етаж.

 

13.03.2019г.-Обява_Банки;

13.03.2019г.-Указания, образци, декларации, проект на договор;

13.03.2019г.-Информация до АОП

29.03.2019г._Протокол_Банки_2019г.

25.04.2019г_Договор_ОББ с приложения;

25.04.2019г._Договор_ЦКБприложение;

25.04.2019г_Договор_ПИБприложениеДата на добавяне: 13.03.2019

„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати - WILO“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени агрегати, FLYGT“ – Приложение 3; 4. ОП 4: „Ремонт на помпени агрегати – „KSB“ – Приложение 4,.
В АОП на 18.12.2018г. с ID:9084364

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед №041 от 17.12.2018г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 11.01.2019 г. до 17:00 ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 23.01.2019 г. от 14:00 ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж

18.12.2018 г. _Обява, документация, образци, техн.изисквания, проект на договор;

18.12.2018 г. _Информация_АОП

14.01.2019 г._Информация за удължаване на срока_АОП

29.01.2019г._Протокол_Ремонт_ПА_2019г.

13.02.2019г._Договор_ПиМ консултингПриложение

27.02.2019г._Договор_Вило БългарияПриложение

05.03.2019г._Договор _АлтексДата на добавяне: 18.12.2018

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2019 г . ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: Пакета от рискове, свързани с автомобилното застраховане; Обособена позиция 2: „Злополука и заболяване” включително „Професионално заболяване” и „Трудова злополука”; Обособена позиция 3 : Задължителна застраховка за определени категории персонал за риска „Трудова злополука”.
15.11.2018г. с ID:9083145

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 018 от 15.11,2018г

Краен срок за подаване предложение за участие: 26.11.2018 г. до 17:00ч.на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 04.12.2018 г. от 14:00ч.на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж.

15.11.2018г._Обява;

15.11.2018г._Технически изисквания, указания и образци;

15.11.2018г._Проект на договор;

15.11.2018г._Информация АОП

20.11.2018г._Отговор на питане

27.11.2018г._Информация за удължен срок

12.12.2018г._Протокол за избор на изпълнител

07.01.2019г_Договор_ДженералиЦеново предложение;

07.01.2019г._Договор_БулстрадЦеново предложениеДата на добавяне: 15.11.2018

„Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К в ликвидация”-Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”
на 16.07,2018 г.; информация с ID:9078501

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.1 от ЗОП
Заповед №0154 от 13.07.2018г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 01.08.2018 г. до 17:00ч.на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 08.08.2018 г. от 14:00ч.на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж.

16.07.2018г.- Обява - Асфалт_2018г.

16.07.2018 г.- Документация;

16.07.2018г.- Техническа спецификация и изисквания;

16.07.2018г. - Методика;

16.07.2018г. - Образци за попълване;

16.07.2018г. - Проект на договор;

16.07.2018г. - Информация АОП

 02.08.2018г. - Информация АОП за удължаване на срока

16.08.2018_Протокол за избор на изпълнител

13.09.2018 - Договор_асфалт;приложение

 Дата на добавяне: 16.07.2018

Осигуряване на физическа охрана на обекти собственост на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
28.05.2018г. - Информация с ID: 9076501

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 109 от 25.05.2018г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 05.06.2018г. до 17:00ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 05.07.2018г. от 14:00ч.на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж.

28.05.2018г. _Обява_охрана;

208.05.2018г._Изисквания_охрана;

28.05.2018г._Технически спецификации охрана;

28.05.2018г._Образци;

28.05.2018г._Проект на договор;

28.05.2018г. _ Информация АОП-ID:9076501

16.07.2018г.- Протокол - охрана_2018

30,07,2018г. - Договор

14.03.2019г._Анекс към ДоговораДата на добавяне: 28.05.2018