Процедури по зоп след 15.04.2016 г.

Комплексно обслужване на придобивките на работещите във „В и К в ликвидация“ ЕООД гр.Пазарджик“,
10.01.2018г

публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 0013 от 10.01.2018г

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.02.2018г. до 17: ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.Втори януари №6 - деловодството на 2-рия етаж
Отваряне на офертите: 07.02.2018г. от 14:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.Втори януари №6 - залата на 4-тия етаж

10.01.2018г.- РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата

10.01.2018г.-ОБЯВЛЕНИЕ

10.01.2018г.-Документация по условията на процедурата

10.01.2018г.-Образци за попълване и проект на договор

08.02.2018г.-Съобщение за отваряне на плик "ценово предложение"

19.02.2018г.-Протокол 1

19.02.2018г.-Протокол 2

19.02.2018г.- Протокол - общ

19.02.2018г. - Решение за избор на изпълнител

06.03.2018г.- Договор за 2018г

06.03.2018г.- Обявление за възложена поръчка за ваучери

14.03.2019г._Обявление за приключен ДоговорДата на добавяне: 10.01.2018

Доставка на тръби от полиетилен висока плътност /PE100/ и /PE100-RC/ за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация и фасонни части за тях"
29.11.2017 год.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.12 е Публично състезание
Решение № 232 от 29.11.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 22.12.2017г. до 17:00ч на адрес: гр. Пазарджик ул."Втори януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 28.12.2017 г. от 14:00ч. на адрес: гр. Пазарджик ул."Втори януари" № 6 -залата на 4-ти етаж

29.11.2017г. - Документация-тръби

05.01.2018_Информация при производство по обжалване

01.02.2018-Заповед за удължаване срока за работа на комисията

06.03.2018г.-10.30ч.-Съобщение за отваряне на плик "Ценови параметри"

15.03.2018г.-Протокол_1

15.03.2018г.-Протокол_2

15.03.2018г.-Протокол_3

15.03.2018г.-Протокол-общ

15.03.2018г.-Решение за избор на изпълнител

14.05.2018г._ДОГОВОР_2018-2020

14.05.2018г._Обявление възложена поръчкаДата на добавяне: 29.11.2017

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик“
09,10,2017г.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.12 е Публично състезание.
Решение № 191 от 09,10,2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 03.11.2017г. до 17:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.
Отваряне на офертите: 07.11.2017г. от 14:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.

09.10.2017г.-ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

09.11.2017г.-Съобщение за отваряне на ценовото предложение

20.11.2017г.-Протокол_1

20.11.2017г.-Протокол 2

20.11.2017г.-Прогокол_общ

20.11.2017г.- РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител

17.01.2018г - ДоговорПриложения към договора

17.01.2018г. - Обявление за възложена поръчка

16.01.2019г._Обявление за приключване на договорДата на добавяне: 09.10.2017

„Доставка на спирателна арматура ( СА ) за нуждите на експлоатационната дейност на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
03,10,2017г.

Публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 за стойности по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
Решение №184 от 03.10.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 25.10.2017г. във В и К в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул.2-ри януари № 6 - деловодството
Отваряне на офертите: 26.10.2017г. от 14:00 ч. - гр.Пазарджик, ул."2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

03.10.2017г.- Документация : решение, обявление,указания, образци, проект на договор

13,10,2017г._Запитване_1

13,10,2017г._Отговор на запитване_1

27,10,2017г._Съобщение

13.11.2017г.-Протокол 1

13.11.2017г.- Протокол 2

13.11.2017г.-Протокол общ

13.11.2017г.-Решение _ СА

07.12.2017г.-ДОГОВОР за СА

07.12.2017г. - Обявление за възложена поръчкаДата на добавяне: 03.10.2017

„Покупка на горива: Бензин – А95H, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик“
11.01.2017г.

Пряко договаряне - чл.182, ал.1 във вр.с чл.79, ал.1, т.7
Решение № 0016 от 11.01.2017г

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите:

11.01.2017 - Решение_ГОРИВО_за_2017г.

07.02.2017 - Договор-стокова борса

07.02.2017 - Обявление за възложена поръчка

09.02.2018 - Обявление за приключен договорДата на добавяне: 11.01.2017

Комплексно обслужване на придобивките на работещите във „В и К в ликвидация“ ЕООД гр.Пазарджик
20.12.2016 г.

публично състезание по реда на чл.176 от ЗОП
Решение №219 от 20.12.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 12.01.2017 г. до 17:00ч в деловодството на ЦУ - гр.Пазарджик, ул.2-ри януари №6
Отваряне на офертите: 17.01.2017г от 14:00ч.- гр.Пазарджик ул.2-ри януари №6 - 4-ти етаж

20.12.2016г.Документация, образци, проект на договор

20.12.2016г.- Решение с ID:763622

20.12.2016г.- Обявление с ID:763619 

25.01.2017г.-Протокол_17012017_общ

25.01.2017-РЕШЕНИЕ_за избор на изпълнител

22.02.2017г.-Договор за 2017г.

22.02.2017г.-Обявление за възложена поръчка

06.03.2018г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчкаДата на добавяне: 20.12.2016

„Покупка на горива: Бензин – А95H, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик
14.12.2016г.

пряко договаряне - чл.182,ал.1 във вр.с чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП
Решение № 2368 от 14.12.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите:

Решение за откриване на процедурата

Спецификация

05,01,2017 г.-РЕШЕНИЕ за прекратяване

18.01.2017г.-Обявление за прекратяване

19,02,2017г.-Решение за одобряване на изменениеДата на добавяне: 14.12.2016

Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
21.10.2016 г.

Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Решение №185 от 21.10.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 15.11.2016 г. до 17:00 ч.
Отваряне на офертите: 17.11.2016г. от 14:00ч. - гр.Пазарджик, ул.2-ри януари № 6

Документация, образци и проект на договор

28.11.2016г.Протокол_багер_22112016

28.11.2016г.РЕШЕНИЕ_за избор

28.12.2016г.Сключен договор

28.12.2016г.-Обявление за възлагане на поръчката

09.02.2017г.-Обявление за приключване на договор

 Дата на добавяне: 21.10.2016

Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група СрН; Обособена позиция 2- Доставка на електрическа енергия ниско напрежение.“
19.09.2016г.

Публично състезание - чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП
Решение №163 от 19.09.2016г

Краен срок за подаване предложение за участие: 12.10.2016 г. - 17.00ч.
Отваряне на офертите: 18.10.2016г. от 14.00ч - гр.Пазарджик, ул.29ри януари № 6 , залата на 4-ти етаж.

Документация и образци за попълване

Документация и указания

19.10.2016г. Съобщение за отваряне на плика "Предлагани ценови параметри"

02.11.2016г.Протокол_1

02.11.2016г.ПРОТОКОЛ_КЛАСИРАНЕ

02.11.2016Г.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

30.12.2016г.- Договор за ел.енергия за 2017г.

30.12.2016г-Обявление за възложена поръчка

14,09,2017г.-Анекс към договора

14,09,2017г.-Обявление за изменение

15.01.2018г.- Обявление за приключване на договорДата на добавяне: 19.09.2016