Процедури по зоп

Доставка чрез покупка на помпи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик“
14.04.2015

Открита процедура - чл.103 ал.1 от ЗОП
Решение № 057 от14.04.2015г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 14.05.2015г до 16:00ч.
Отваряне на офертите: 18.05.2015г от 14.00ч

Документация;

Отговор питане_1;

Отговор питане_2;

Протокол_плик_1;

Протокол плик_2;

Протокол плик_2_прекратяване;

Решение за прекратяване

Решение_АОПДата на добавяне: 14.04.2015

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ във “ВиК – в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД”-2015г
04.12.2014г

Открита процедура -чл.103 ал.1 от ЗОП
Решение № 231 /03.12.2014г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 12.01,2015г. -16.00
Отваряне на офертите: 14,01,2015г -14ч: гр.Паз-к, 2-риЯнуари 6

Документация

Протокол_1Протокол_2Протокол_3

Решение_Ваучери

Договор _ цена

Информация за сключен договор

Плащания по договор

Информация за изпълнен договор

 Дата на добавяне: 04.12.2014

Плащания по договори за периода 2015г-04.2016г.
Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите:

ПЛАЩАНИЯ по ДОГОВОРИ 2015_2016гДата на добавяне:

Вътрешни правила за ОП за периода:2015-04,2016г


В сила от 01,10,2014г.

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите:

Вътрешни правила за ОП_2015_042016гДата на добавяне: