Публични покани

„Осигуряване на физическа охрана на обекти собственост на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
19.06.2015г.

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед №0109 от 18.06.2015г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.07.2015г 16:00ч.
Отваряне на офертите: 09.07.2015г. 14:00ч.-Паз-к ул.2-ри януари 6 4-ти ет.

Документация

14.07.2015г:Протокол от 09.07.2015г;

18.07.2015г:Договор охрана;

Плащания_охранаДата на добавяне: 19.06.2015

„Доставка на концентриран воден разтвор на белина (натриев хипохлорит),
07.05.2015г.

Публична покана по реда на глава осма
076 от 07.05.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 19.05.2015г. до 16:00ч.
Отваряне на офертите: 25.05.2015г.от 14:00ч.

Документация

Отварянето на офертите ще е на: 25.05.2015г. от 14:00 ч.

Протокол_белина_2015

Договор_белина_2015

 Плащания по договор_2015Дата на добавяне: 07.05.2015

Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана”
09.03.2015г.

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед №0035/25.02.2015г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 20.03.2015г. - 16,00ч.
Отваряне на офертите: 24.03.2015г. от 14.00ч. залата на 4-ти етаж гр.Паз

Документация за ПП за жиба

26.03.2015г9Протокол от 24.03.2015

Договор и цена

Плащания по договор за 2015г.-2016г.Дата на добавяне: 09.03.2015

„Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части за тях”
19.02.2015г.

Публична покана чл.101а от ЗОП
Заповед №0031 от 18.02.2015г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 06.03.2015г до 14.00ч.
Отваряне на офертите: 09.03.2015г. от 14.00ч във ВиК-гр.Пазарджик

Документация_ПЕ тръби

Отговор на въпрос_1

Протокол от 09.03.2015г

Договор и приложение

Плащания по договорДата на добавяне: 19.02.2015

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ВиК в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик
06.02.2015г.

Публична покана - чл.101 а от ЗОП
Заповед № 04.02.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 18,02,2015г.-16,00ч
Отваряне на офертите: 19,02,2015г. от 14,00ч

Документация_банки;

Протокол от 19.02.2015 г.;

Договори _банкиДата на добавяне: 06.02.2015

„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември”
22.12.2014г

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед №247 от 19.12.2014г

Краен срок за подаване предложение за участие: 09.01.2015г - 16.00ч.
Отваряне на офертите: 13.01.2015г. от.14:00ч.

Документация;

20.01.2015г: Протокол от 13.01.2015г;

02.02.2015г.Договор_инертни материалии приложение;

Плащания по договорДата на добавяне: 22.12.2014

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2015 г .”
18.11.2014 г.

Публична покана - чл.101а от ЗОП
Заповед № 217 от 17.11.2014г

Краен срок за подаване предложение за участие: 03.12.2014г. до 16:00ч.
Отваряне на офертите: на 09.12.2014г. от 14:00ч. на адрес:гр.Пазарджик ул.2-ри януаре №6, залата на 4-ти етаж

Документация_застраховки за 2015г.

Протокол_1

Договор_ГО

Договор_общо_заболяване

Договор_тр.злополукаДата на добавяне: 18.11.2014

доставчик на ел. материали
14.11.2014

публична покана
Заповед № № 213 / 12.11.2014 г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 26,11,2014
Отваряне на офертите: 27.11.2014г. 14.00ч

Документация

Протокол от 27.11,2014г

Протокол от 10.12.2014г

 Договор

Плащания по договорДата на добавяне: 14.11.2014