Често задавани въпроси

Не мога да чета водомер. Как става това?
Годен ли е водомерът ми?

Водомерът е годен когато отговаря на следните условия:

1. За водомери с диаметър до 40 мм с максимален дебит 3, 5, 10, 20 куб. м. срока на годност е 5 години. След този срок е необходимо да се извърши замерване в оторизирана метрологична служба, която издава протокол, че водомера е годен и може да се ползава след изтичане на срока на годност.

2. За водомери с диаметър да 200 мм срока на годност е 2 години. След този срок следва да се извърши проверка и замерване на измерителния уред.

3. Всеки водомер задължително трябва да има метрологична пломба. Отсъствието на пломба го прави негоден за експлоатация.

Как да се самоотчета?
Как да си проверя сметката за вода?
Имам някакви допълнителни кубици за плащане. Защо?