Цени

Цени на водоснабдителните услуги в сила от 01.11.2016 г. в лева

(Решение на КЕВР Ц-38 от 28.10.2016 г.)

Вид услуга

За населението

За фирми /юридически лица/

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

Цена за 1 м3 доставена вода - помпена

0,89

1,068

0,89

1,068

Цена за 1 м3 доставена вода - гравитачна

0,50

0,60

0,50

0,60

Цена за 1 м3 отведена вода /такса канал /

0,12

0,144

0,12

0,144

Такса пречистване – битов и приравнен

0,36

0,432

0,36

0,432

Такса пречистване – 1 степен

0,44

0,528

0,44

0,528

Такса пречистване – 2 степен

0,54

0,648

0,54

0,648

          Към 01.11.2016 година:

  • Цена за доставена вода тип гравитачна заплащат жителите на с. Дебръщица.
  • Цена за доставена вода тип помпена заплащат жителите на всички останали населени места обслужвани от "ВиК"- Пазарджик
  • Цена за отведена вода / такса канал / заплащат жителите на гр. Пазарджик и гр. Септември.
  • Такса пречистване заплащат жителите на гр. Пазарджик и гр. Септември като юридическите лица заплащат според степента замърсяване.