Новини

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ
Уважаеми абонати на "ВиК" гр.Септември, поради възникнала авария на главен водопровод е преустановено водоподаването днес 08.09.2016 г. от 15,00 в целия град. Благодарим Ви за разбирането. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Публикувано: 08.09.2016
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. , обнародвана в ДВ бр. 06 22.01.2016 г. ВиК ЕООД гр. Пазарджик в ликвидация оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени за предоставяните от него водоснабдителни и канализационни услуги без ДДС като следва : За 2017 година Цени на ВиК услуги в лв./куб.м (без ДДС) Цена за услугат...

Публикувано: 12.07.2016
СЪОБЩЕНИЕ
" Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация гр. Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради планови ремонтни дейности на EVN, на 06.07.2016г., Помпена станция "Црънча" 1-ви подем няма да има ел. захранване. Поради тази причина в с. Црънча ще има нарушено водоподаване от 09,00 ч. до 17,00 ч. Извиняваме се за причиненото неудобство! ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Публикувано: 05.07.2016
ОТНОСНО ПСОВ СЕПТЕМВРИ
"ВиК В ЛИКВИДАЦИЯ" ЕООД ПАЗАРДЖИК СЪОБЩАВА, ЧЕ С ОТКРИВАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В ГР. СЕПТЕМВРИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2016 Г. ВЪВ ФАКТУРИТЕ ЩЕ СЕ ПРИСЪСТВА И УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.

Публикувано: 04.07.2016
СЪОБЩЕНИЕ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД в ликвидация град Пазарджик, уведомява своите абонати, че поради ремонт на Помпена станция "Ляхово - Братаница", на 23.06.2016г. ще бъде преустановено водоподаването в селата Ляхово и Братаница от 09,00 часа до 17,00 часа. ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Публикувано: 22.06.2016
Инвестиционно предложение за изпълнение на нов ТК на ПС "Овчеполци-2"
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС №59 от 07.03.32003г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012г.) “Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, Пазарджик адрес: гр. Пазарджик, ул.„Втори януари” №6 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изпълнение на тръбен кладенец за ...

Публикувано: 27.05.2016
Инвестиционно предложение за изграждане на нов ТК на ПС "Мокрище"
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС №59 от 07.03.32003г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012г.) “Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, Пазарджик адрес: гр. Пазарджик, ул.„Втори януари” №6 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изпълнение на тръбен кладенец, ко...

Публикувано: 27.05.2016
ОБЯВА
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. “Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, Пазарджик гр. Пазарджик, ул.„Втори януари” №6, ЕИК 822106665 СЪОБЩАВА На засегнатото на...

Публикувано: 07.04.2016
СЪОБЩЕНИЕ
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пазарджик, уведомява свойте абонати, че утре 24.03.2016г. / четвъртък/, поради монтиране на общи водомери, че бъде прекъснато водоснабдяването за времето от 09,00 ч. до 13,00 ч. на ул. "Райко Даскалов" Извиняваме се за причиненото неудобство Благодарим за проявеното разбиране ! ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Публикувано: 23.03.2016
СЪОБЩЕНИЕ
Утре, 22.03.2016г., поради авария на главен водопровод, ще бъде спряно водопоподаването от 9,30 в гр. Пазарджик: * ОДЗ "Слънчо"; у-ще"Климент Охридски";у-ще "Иван Вазов";ул."Стефан Караджа";ул."Веслец";ул."Алабак";ул."Яне Сандански"; ул."Васил Левски Очакван час на възстановяване на аварията 15,00 часа Извиняваме се за причиненото неудобство Благодарим за проявеното разбиране От ръководството

Публикувано: 21.03.2016