телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Плащане чрез ePay.bg, ePayGSM, B-Pay

Фирма “Ипей” АД поддържа система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет (системата ePay.bg®), на банкомат (системата B-Pay®), чрез мобилен телефон с SMS (системата ePayGSM®) и система за автоматично плащане (електронни битови сметки) в банки партьори.

 

Плащане чрез ePay.bg®

Чрез ePay.bg клиентите на търговеца, които притежават банкови карти (дебитни, кредитни карти) или микросметка, имат възможност да получават информация и да плащат дължимите сметки.

Регистрация в системата на клиент

Клиентът се регистрира в ePay.bg и регистрира банковата карта, с която желае да извършва плащания или да захрани своята микросметка (електронно средство за получаване и извършване на плащания в уеб базирана среда).

Клиентът регистрира в ePay.bg абонатните номера, за които желае да получава информация и да ги заплаща:

Клиентът влиза с потребителското си име и парола в ePay.bg, избира меню “Търговци”, “Регистрация за периодични плащания”. Появява се списък от търговците, които предлагат периодични плащания. Избира се опцията “Регистрация” срещу търговеца ВиК Пазарджик и се въвежда абонатен номер.

Регистрираните за плащане на периодични сметки клиенти получават уведомление по e-mail за новите сметки в еPay.bg, когато търговеца обнови информацията за задълженията на своите абонати.

Плащане на сметка

Клиентът влиза в ePay.bg с потребителско име и парола, вижда информацията за сметката, която дължи и потвърждава плащането като въведе паролата си от ePay.bg.

След успешно плащане на екрана се извежда информация за платената сметка, код на БОРИКА за плащането и съобщение: “Сметката е платена”.

Клиентът винаги потвърждава постъпилите искания за плащане. Никога не се осъществява операция без неговото знание и съгласие!

Регистрацията за получаване на информация за периодични сметки и тяхното заплащане през ePay.bg e безплатно за клиента по отношение на Оператора.
 

Предимства за клиента

  1. Получаване на информация за дължими сметки в Интернет
  2. Уведомление по e-mail или SMS за всяка нова сметка
  3. Незабавно потвърждение за извършено плащане
  4. Он-лайн справка за всички платени през системата сметки


Плащане с SMS – ePayGSM
®

Това е съвместна мобилна услуга с трите оператора (М-Тел, Глобул и Вивател) за плащане към ВиК Пазарджик с потвърждаване на SMS на кратък номер 1901.
 

Регистрация в системата на клиент

Регистрация на Банкомат:

Регистрацията може да се извърши на всеки един банкомат от системата на Борика, на който е активна услугата B-pay (“Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК).

За регистрацията на банкомат е необходимо да знаете така наречения “код на търговец”, който за ВиК Пазарджик е 84055.


 

Регистрация по Телефон:

Обадете се на номер 921 08 88 /без увеличение на телефонната услуга/, за да се свържете с оператор.

Продиктувайте абонатните номера, които искате да регистрирате.

Ще получите SMS, който съдържа код за активация на всичките заявени от вас сметки

Посетете най-близкия до вас банкомат с логото на Борика и следвайте стъпките:

Поставете карта си в банкомата. От менютата на банкомата изберете:

„Други услуги“ – „B-pay“ („Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК)

„Код на търговец“ – въведете 61111

„Персонален код“

общия код за всички сметки, получен от системата чрез SMS.

Като последна стъпка потвърдете плащането на таксата, като за всяка една регистрирана сметка се заплаща 90 ст.


 
Плащане на банкомат – B-Pay®

Услугата „B-Pay” осигурява възможност да се заплащат на банкомат сметки към ВиК Пазарджик. Плащанията могат да се извършват с всички видове национални и международни дебитни и кредитни банкови карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

За да може да платите вашата сметка към ВиК Пазарджик следва да използвате B-Pay код  50123:

 

От менюто на банкомата изберете „Други услуги“, след това изберете „B-Pay“. 
В полето „Код на търговец“ въведете B-Pay код  50123
В полето „Абонатен номер“ въведете – абонатен номер към ВиК Пазарджик
Потвърдете плащането на сумата. 
Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay: 
https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm