телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Плащане чрез Уникредит Булбанк

Плащане на битови сметки чрез мобилното приложение на Уникредит Булбанк Bulbank mobile

За да извършите плащане на нова битова сметка: 

  1. Натиснете бутон „Плащания“ от навигационната лента (в долната част на екрана).
  2. Влезте в меню „Битови сметки“ и изберете „Добави нова сметка“.
  3. Изберете желаната категория услуги и открийте името на доставчика.
  4. Въведете клиентските си данни и направете проверка за наличие на задължения. Можете да запазите въведените данни като шаблон при бъдещи проверки и плащания на задължения към конкретния доставчик.
  5. При наличие на задължения, прегледайте детайлите. При повече от едно задължение, можете да изберете кои да заплатите.
  6. Попълнете данните за плащането във формата, подпишете и завършете плащането.

Проверка на текущи задължения

За да проверите за текущи задължения към доставчик изберете „Моите сметки“ от меню „Битови сметки“. Можете да редактирате или изтриете записаните сметки.

История на битови сметки

За да разгледате детайли по извършени плащания на битови сметки, натиснете бутон „Плащания“ от навигационната лента (в долната част на екрана), а след това от меню „Битови сметки“ изберете опцията „История на плащанията“. Изберете конкретното плащане, за да видите детайли по него.

За повече информация можете да отидете на уеб сайта на Уникредит Булбанк от ТУК.