телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Плащане по банков път става с превеждане на дължимите суми наредени с платежно нареждане или съответната вноска бележка (както и чрез съответното приложение за онлайн банкиране). При попълване на документа винаги вписвайте като основание за плащане абонатния си номер и номера на фактурата, за която  превеждате сумата.