телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Плащане по банков път

Плащане по банков път

Плащане по банков път става с превеждане на дължимите суми наредени с платежно нареждане или съответната вноска бележка (както и чрез съответното приложение за онлайн банкиране). При попълване на документа винаги вписвайте като основание за плащане абонатния си номер и номера на фактурата, за която  превеждате сумата.

За превод на суми по банков път можете да ползвате следните наши банкови сметки:

  • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД : BG68FINV91501017239163 банков код: FINVBGSF
  • ЦКБ АД : BG29 CECB 9790 10H8 8674 00  банков код: CECBBGSF
  • ОББ АД : BG59UBBS82411010008715 банков код: UBBSBGSF  
  • ТЕКСИМ БАНК АД: BG29TEXI95451007905100  банков код:TEXIBGSF