телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Новини

Последните 10 новини

Промяна в работното време

Уважаеми клиенти, ръководството на "ВиКУ" ЕООД гр. Пазарджик ви съобщава, че считано от днес ( 02.06.2020 г.) възстановява нормалното работно време на паричния салон намиращ се в гр. Пазарджик на ул. "Втори януари" № 6 - от 08:00 до 18:00 часа без прекъсване (почивни дни събота и неделя).

Възобновяване на отчитането на водомери

Уважаеми АБОНАТИ,След отмяна на извънредното положение в страната, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ЕООД гр.Пазарджик възобновява своята дейност по извършване на реален отчет на измервателните уреди по график.В спазване на мерките за социална дистанция за ограничаване разпространението на Covid-19, ако не желаете посещение вътре в дома или имота Ви, може да оставите...

Епидемиологична обстановка в страната

                 Уважаеми АБОНАТИ,    Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и с цел ограничаване на контактите, "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД гр.Пазарджик, считано от 16.03.2020г., временно преустановява отчитане показанията на водомерите. Начислението на консумираната вода ще се извърши служебно по реда на...

Няма опасност от воден режим

Няма опасност от воден режим "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД гр.Пазарджик: 1. Не поддържа язовири на територията си; 2. До момента НЯМА проблеми с водоизточници, които стопанисва; 3. НЯМА въведен режим в населените места, които обслужва.