телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Контакти

Приемно време на управителя на „ВиКУ“ ЕООД Пазарджик

Всеки четвъртък

от 10:00 до 12:00 часа

„ВиКУ“ ЕООД  Централно Управление гр. Пазарджик

ул. „Втори януари“ 6

тел: 034/444 340 *** факс: 034/444 023 *** e-mail: office@vikpz.com

Технически район Пазарджик

бул. “ Ал. Стамболийски“ 115

телефони за аварии (денонощно)  034/456 180

Пречиствателна станция за отпадни води Пазарджик  ( ПСОВ Пазарджик )

Мирянско шосе

тел/факс: 034/407 310 *** e-mail: psovpazardjik@vikpz.com

Технически район Септември-Лесичово

ул. „Христо Ботев“ 3

телефони за аварии (денонощно)  034/456 180

Техн. ръководител тел: 0887 068 150

в празнични и почивни дни – телефон за аварии – 034/ 456 180

Пречиствателна станция за отпадни води Септември  ( ПСОВ Септември )

гр. Септември (местност „Кораба“)

e-mail: psovseptemvri@vikpz.com

Длъжностно лице по разглеждане на  сигнали за нередности

Имена: Илиян Цветанов Пенчев

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „ Втори януари“ № 6     e-mail: ipenchev@vikpz.com