телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Как да се самоотчета?

Всеки месец можете да се самоотчетете в рамките на три дни. Това са един ден преди датата на предишното отчитане, на датата на предишното отчитане и един ден след нея. Например ако сте били отчетени на 5.01., вие можете да се самоотчетете на 4.02, 5.02, 6.02. Извън тези дати с оглед коректно отчитане на периода и изразходваните количества вода е невъзможно да се самоотчитате.

ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ВИК ПАЗАРДЖИК СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НЕ ПРИЕМЕ ВАШИЯ САМООТЧЕТ ПРИ СЪМНЕНИЯ ОТНОСНО НЕГОВАТА КОРЕКТНОСТ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕТЕ ОТЧЕТЕН ОТ НАШ СЛУЖИТЕЛ ПО ГРАФИК.