Закон за устройство на територията

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г. и бр. 28 от 2005 г.) ЧАСТ ПЪРВА ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА … Продължете с четенето на Закон за устройство на територията