телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Музей на водоснабдяването и канализацията

На 14.03.2019 г. бе открит официално първият музей на водоснабдяването и канализацията в страната  в сградата на ВиКУ ЕООД Пазарджик. Той е финасиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“.

„Музеят на водоснабдяването и канализацията“ е създаден по проект. Той представлява, освен всичко друго, и постоянен образователен център, който има за цел да изгражда отговорно отношение в потребителите към водата и култура по опазването на околната среда. В музея посетителите ще имат възможността да се запознаят с различните процеси протичащи при движението на вода през целия затворен цикъл (от водоизточника до населението и от отвеждането на отпадъчните води и тяхното пречистване до заустването им в съответните реки).

Освен в Пазарджик, подобни музеи предстои да бъдат открити и в други градове – Варна, Стара Загора и Смолян.

Видео информация за затворения цикъл водата