телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Документи

Оттук можете да изтеглите необходимите документи
Документи за юридически лица

1. Заявление за откриване на партида (за фирми)

2. Заявление за промяна на партида (за фирми)

3. Декларация-съгласие при отдаване на имот под наем (за фирми) 

4. Заявление за издаване на електронна фактура (за фирми) 

5. Заявление за сключване на договор  (за фирми) 

Документи за физически лица

1. Заявление за откриване на партида (за население) 

2. Заявление за промяна на партида (за население) 

3. Споразумение при съсобственост за титуляр на партидата(за население)

4. Заявление за издаване на електронна фактура (за население) 

5. Заявление за сключване на договор (за население)