телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Годен ли е водомерът ми?

Водомерът е годен когато отговаря на следните условия:

  1. За водомери на монтирани на Сградно Водопроводно Отклонение /СВО/:
  • с тип Q3  = 1.5, 2.5, 4, 6.3 и 10 m3 /h срока на годност е 5 години.
  • за  водомери от тип Q3  = 16 и 25 m3 /h  и фланшови водомери от DN50 до DN200 срока на годност е 2 години.

След този срок извършването на проверка и/или подмяната на водомерите за СВО (сградно водопроводно отклонениее за сметка на ВиК  оператора, като замерването се извършва в оторизирана метрологична служба, която издава протокол, че водомера е годен и може да се ползва с нов срок на годност от пет години.

  1. За индивидуални водомери(етажна собственост):
  • срокът на годност е 10 години. В и К операторът дава „Предписание“ на абонатите, че предстои изтичане на 10 годишния срок. След този срок следва да се извърши проверка за сметка на абоната  в оторизирана метрологична служба, която издава протокол, че водомера е годен и може да се ползва с нов срок на годност от десет години или да се подмени с нов.

 

  1. „ВиК услуги“ ЕООД , като ВиК оператор предлага комплексна услуга за подмяна на индивидуални водомери, съгласно„Общи условия“–чл.34а (4) „Операторите са длъжни да осигуряват комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка от лицата по ал. 2, монтаж и пломбиране“.

 

  1. Всеки водомер задължително трябва да има метрологична пломба. Отсъствието на пломба го прави негоден за експлоатация.